پرسش و پاسخ با امیرالمومنین علیه السلام درباره مسائل روز

پرسش ۱ : ای امام بزرگوار می خواهیم در امور اقتصادی شراکت کنیم؛ با چه کسی شریک شویم ؟
پاسخ : با کسی که روزی به او روی آورده شریک شوید، که او برای توانگری و بی نیازی شایسته تر و به روی آوردن بهره مندی سزاوارتر است . حکمت ۲۳۰

 

پرسش ۲: یا امیرالمومنین علیه السلام نظر مبارکتان درباره انتخاب فرد ناصالح برای واگذاری امور کشور چیست؟
پاسخ: در آن هنگام خانه و خیمه ای نمی ماند جز آنکه ستمگران غم و اندوه و رنج و محنت را در آن وارد سازند . نه در آسمان عذرتان را بپذیرند و نه در زمین کسی به یاریتان برخیزد . زیرا امور را به کسی که اهلش نبود سپردید و آن را در غیر جایگاهش نشاندید . به زودی خداوند از ستمگران انتقام می کشد : خوردنی را به خوردنی و نوشیدنی را به نوشیدنی ، در برابر هر طعام گوارا لقمه ای تلخ و در برابر هر جرعه شیرین ، جامی جانگداز و زهرآگین درونشان بیمناک و بیرونشان در معرض تیغ تیز . آنان مرکب خطاها و شتران بارکش گناهانند . خطبه ۱۵۸

 

پرسش ۳: ای امام بزرگوار عده ای امروزه تنها سخنانی از شما نقل مینمایند که دلالت بر مدارا با فتنه جویان دارد آیا شما سخن دیگری درباره برخورد سخت بافتنه گران دارید؟
پاسخ : ما اهل بیت علیهم صلوات الله از آن فتنه درامانیم و درآن دعوت کننده نیستیم سپس خداوند آن فتنه را از شما جدا می کند چنانچه سلاخ پوست از تن گوسفند برکند و این کار را به وسیله کسی می کند که آنان را خوار و ذلیل سازد و به سختی از میدان براند و جام تلخ مصیبت بر کامشان بریزد و عطایی جز شمشیر به آنان ندهد و لباسی جز بیم و ترس بر تنشان نپوشاند . خطبه ۹۳

 

 

دیدگاه ها

نظرات 0