محرم ۱۳۹۶ – مداحی شب چهارم

محرم ۱۳۹۶ – مداحی شب چهارم

🔊  روضه | آرزوی من از این جهان، دیدن روی توست و بس

🔊 مداح :  رسول میرباقری

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  روضه | پسرم فدای علی اصغر تو، نبینم غمت رو، فدای سرتو

🔊 مداح :  امیرعباس ربیعی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  روضه | کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای سیلی

🔊 مداح :  رسول میرباقری

 

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  پیش زمینه| ما می مانیم با حسین، ما می میریم با حسین

🔊 مداح :  امیرعباس ربیعی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  زمینه| ببین که بی قرارم، سرخواهش به پایت می گذارم

🔊 مداح :  رسول میرباقری

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  واحد کند | ببین کفن پوشیدیم، اشاره کن جون میدیم

🔊 مداح :  سیداحمد معنوی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  واحد تند| به مشبک ضریح باصفات قسم

🔊 مداح :  سیداحمد معنوی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  دم | غریب، حسین

🔊 مداح :  امیرعباس ربیعی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  دو دمه | کودکانم نذر چشمان علی اصغرت، ای فدایت خواهرت

🔊 مداح :  امیرعباس ربیعی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

🔊  نوای پایانی | آماده باش، آماده سفر

🔊 مداح :  امیرعباس ربیعی

 

دانلود فایل

______________________________________________________________________________________________

دیدگاه ها

نظرات 0