تصویری؛ سلام بر بیرق و پرچم و شال عزای تو

تصویری؛ سلام بر بیرق و پرچم و شال عزای تو

🔊  واحد کند  |  سلام بر بیرق و پرچم و شال عزای تو

🔻 شب اول محرم ۱۴۳۹

🔊 با صدای: امیرعباس ربیعی

📆 تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

⚫️  محفل رزمندگان اسلام اصفهان

دیدگاه ها

نظرات 0