عبرت‌های دفاع‌مقدس

عبرت‌های دفاع‌مقدس

نباید گذاشت جنگی اتفاق بیفتد. اما اگر جنگی بر ما تحمیل شد چه باید کرد. در بیست و هفتمین سالگرد دفاع مقدس لازم است با نگاهی به گذشته از عبرتهای دفاع مقدس برای ساختن آینده کشور بهره گرفت و نگذاریم بار دیگر دشمنان جرئت حمله نظامی به این مرز و بوم را داشته باشند. عبرتهایی که نشانه های آن تماما در آیات قرآن کریم بیان شده و در هشت سال دفاع مقدس آن را به عینه دیده ایم.

۱ – اجرای دکترین جنگ موانع یعنی ایجاد موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بین المللی و نظامی در مقابل دشمنان، کاهش آسیب پذیری و ناامید کردن دشمن از حمله به کشور.

۲ – نباید دشمن را نادیده گرفت و باید همیشه آماده دفاع بود زیرا دشمن با استفاده از اصل غافلگیری و استفاده از غفلتهای ما با عملیات پیشدستانه ما را غافلگیر کنند.

۳ – نباید به دشمنان اعتماد کرد و اسرار کشور را در اختیار آنها قرار داد و مراقب دشمنان داخلی و منافقین باید باشیم.

۴ – نیروهای مسلح، خارج از هر گونه مذاکرات سیاسی خود را همیشه باید مهیا برای دفاع از سرزمین ایران کند.

۵ – نیروهای مردمی و حزب اللهی و خصوصا بسیج باید با آمادگی کامل همدل و همزبان برای دفاع درازمدت در مقابل هجوم دشمن آماده باشند.

۶ – از اقداماتی که باعث سوءاستفاده دشمن و ایجاد اجماع جهانی دشمنان علیه ایران می شود جلوگیری کند.

۷ – در صحنه داخلی با ایجاد اتحاد ملی در بین گروهها و اقشار مختلف جلوی هر گونه تهاجم داخلی و کودتا و شورش و اغتشاش را گرفت تا دشمن در طمع جنگ داخلی نباشد.

۸ – باید تمام توان کشور از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر وحدت رویه برای دفاع از کشور بسیج شود.

۹ – وحدت فرماندهی در نیروهای مسلح و تبعیت آن از فرماندهی کل قوا رمز پیروزی در مقابل دشمنان است.

۱۰ – هماهنگی، همدلی و همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه با نیروهای مسلح عامل اصلی وحدت در تمامی اقشار ملت خواهد بود.

۱۱ – اعتماد و اتکا کردن به نیروهای لایزال مردم عامل مهم برای دفاع از انقلاب، اسلام و کشور خواهد بود. ۱۲ – هوشیاری و آگاهی تمام مسئولان نسبت به نقشه ها و دسیسه های دشمن در تمام جبهه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و اطلاعاتی عامل مهمی برای خنثی کردن دسیسه های دشمن است.

۱۳ – بالا بردن ایمان مردم و باورهای دینی و توکل بر خدا و مهیا بودن برای دفاع از کشور تا مرز شهادت یکی از عوامل مهم هستند.

۱۴ – جلوگیری از تفرقه و تشتت مذهبی، قومی، قبیله ای، نژادی و تبعیت از قانون اساسی رمز استقامت و پایداری در مقابل هجوم دشمنان است.

۱۵ – برنامه ریزی برای استقلال کشور در زمینه های اقتصادی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی با رعایت صرفه جویی و ذخیره سازی میتواند کشور را در مقابل تحریم ها و حملات نظامی مصون دارد.

۱۶ – توجه ویژه به مناطق مرزنشین و عشایر و سلحشوران برای ایجاد هسته های مقاومت و اتخاذ و شیوه های جنگهای پارتیزانی و چریکی باعث نابودی دشمن قبل از ورود به کشور خواهد شد.

۱۷ – اتکا کردن به حمایتهای مسلمانان جهان برای حمایت از جمهوری اسلامی در زمانی که دشمن به کشور هجوم میآورد.

۱۸ – آموزش دفاع غیرنظامی و سازماندهی و تجهیز تمامی مردم برای ایجاد آمادگی در دفاع شهری و کاهش آسیبپذیری و تلفات مادی و جانی.

۱۹ – تقویت کشاورزی برای خودکفایی در زمینه های غذایی و سمت و سو دادن به منابع برای تأمین نیازهای یک دفاع طولانی و جلوگیری از وضعیت بحرانی اقتصادی.

۲۰ – تهیه طرحهای دفاعی و جنگ اقتصادی و اقتصاد جنگی و سازماندهی امکانات اقتصادی برای جلوگیری از فشارهای اقتصادی به مردم

 

دیدگاه ها

نظرات 0